My-Works

you got genius mousepen 8x6 1ea?

posted on 13 Aug 2009 23:11 by digichan in My-Works
เนื่องด้วยวันนี้จะไปซื้อ Scanner มาใช้ และแม่บอกว่าจะซื้อนั้น

แต่....หลังจากไปถึง iT city แล้วเจอแต่ขนาดใหญ่ๆ 7500 + เกือบทั้งหมด

(แต่ไม่อยากอยู่นานเพราะแม่เป็นไข้นิดหน่อยด้วย)

แต่เหลือบไปเห็นเจ้านี้พอดี

my tablet

ก็เลยขอแม่ซื้อเจ้่านี่ทันทีมาใช้แทนสแกนเนอร์

ส่วนผลที่ได้ออกมานั้นก็คือ.......

meru or maka?


ดูไม่ออกเลยว่าเหมือนใครแต่ในใจ จขบ. จะวาดคือคนนี้สิ้นหวังแล้วกับการวาดรูป~