4koma

[4koma] Kumatanchi 4 หน้าจบ

posted on 18 Aug 2009 14:58 by digichan in 4koma

หน้าที่ 1 

 หน้าที่ 2 (อาจจะงงๆกับมุกเจ๊วัวหน่อยเพราะไม่รู้เรื่องแมว)

หน้าที่ 3 

 

หน้าที่ 4